האנשים

אנחנו מאמינים בהיכרות אישית ואינטימית עם היינות שלנו- ולכן היין שלנו נעשה בידיים אוהבות ומקצועיות, ומספר מצוצמם מאוד של נפשות לוקח חלק בעשייה. הנה כמה מהעוסקים במלאכה.